Allerlei technologieen worden ingezet om nauwkeurig om te gaan met plant (en dier). Precisielandbouw wordt toegepast om het milieu zo min mogelijk te belasten en door op lange termijn kosten te besparen. Ook het verantwoord omspringen met restanten gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijk onderdeel. Spoelwater vermengd met gewasbeschermingsmiddelen wordt via een slim systeem afgevoerd en op een biogische manier verwerkt in de Phytobac.

Geinteresseerd in milieuvriendelijk gewasbeschermingsmiddelen verwerken? Ga naar onze speciale website phytobac.com>

Boerenbusiness.nl heeft een artikel geschreven over precisielandbouw op het bedrijf van Jacob van den Borne in Reusel. Lees het op boerenbusiness.nl.

  • 1

Meer nieuws