Beutech Agro en LTO slaan de handen ineen! De regelgeving rondom het afdekken van mestsilo’s is de laatste jaren steeds verder aangescherpt. Met als laatste stand van zaken dat per 1 januari 2018 alle mestopslagsystemen moeten worden afgedekt. Om de leden van LTO te ondersteunen die nog niet aan de regelgeving voldoen, organiseert LTO Ledenvoordeel het inkoopcollectief Mestsilo Afdekken. Meld u zo spoedig mogelijk aan om te zorgen dat u tijdig aan de regelgeving voldoet.

https://www.ltoledenvoordeel.nl/lto-ledenvoordeel-start-in…/

  • 1

Meer nieuws